TƏBİİ MAYE KARBON QAZI (CO2)

 
Sifarişləri sifarişçilərin ünvanlarına vaxtında çatdırmaq üçün müəssisənin maye karbon qazı daşımaq üçün 20 tonluq avropa standartlarına uyğun avtosisternləri vardır

QURU BUZ İSTEHSALI

 
Karbon Qazı təbii yolla 900 m dərinliyidəki 2 quyudan çıxarılaraq emal olunur

İLKİN YANĞINSÖNDÜRMƏ CİHAZLARI

 

Müəssisəmizdə eyni zamanda 1 kq dan 50 kq qədər olan ABC MAP quru tozlu,kimyəvi köpüklü və karbon qazlı ilkin yanğınsöndürmə cihazlarının istehsalı və dolumu həyata keçirilir

DARIDAĞ SUYUNUN DUZU

 

2018 –ci ildən isə təbii müalicə məqsədi üçün DARIDAĞ SUYUNUN DUZU adı ilə Darıdağ suyundan alınmış duz hazırlanır ki bu da bir çox xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ